Przejdź do treści

Procedura reklamacyjna

I. Podstawa reklamacji

 1. Nabywca ma prawo zgłosić roszczenie reklamacyjne a Sprzedawca ma obowiązek je rozpatrzyć w przypadku gdy otrzymany przez Nabywcę produkt jest niezgodny z umową tj. niepełnowartościowy, wadliwy lub uszkodzony.
 2. Nie podlega reklamacji produkt wadliwy lub niepełnowartościowy, który jako taki został oznaczony w opisie oferty sprzedaży jeżeli reklamacja dotyczy wady opisanej w ofercie sprzedaży.
 3. Produkt nie podlega reklamacji ze względu na nieznaczne różnice kolorystyki towaru dostarczonego od zaoferowanego. Różnice w kolorach w porównaniu z drukami plakatów, fototapet i innych wydruków wzorcowych nie można zupełnie wykluczyć i mogą one wynikać z różnej specyfiki materiałów na których naniesiono wydruk. Podobnie obraz oglądany na ekranie monitora może nieznacznie odbiegać kolorystycznie od obrazu wydrukowanego lub namalowanego/narysowanego i wynika to z różnicy w sposobie prezentowania obrazu. Tego typu różnice nie upoważniają do składania reklamacji.
 4. Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia stanu paczki odebranej od kuriera pod kątem widocznych uszkodzeń. W przypadku stwierdzenia widocznych uszkodzeń paczki należy ten fakt zgłosić kurierowi oraz spisać protokół szkody. Brak sporządzonego protokołu szkody może spowodować uniemożliwienie LUUA dochodzenie roszczeń od firmy przewozowej, a co za tym idzie może skutkować negatywnym rozpatrzeniem reklamacji. W uzasadnionych przypadkach należy odmówić przyjęcia paczki oraz niezwłocznie skontaktować się z LUUA za pośrednictwem poczty elektronicznej: studio@luua.pl.

II. Zgłaszanie reklamacji

 1. Nabywca powinien zgłosić reklamację niezwłocznie po zaobserwowaniu wady poprzez wysłanie zgłoszenia na adres poczty elektronicznej studio@luua.pl. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  1. Data zgłoszenia reklamacji
  2. Dane Nabywcy (imię i nazwisko)
  3. Adres korespondencyjny
  4. Adres email
  5. Numer telefonu (opcjonalnie)
  6. Przedmiot reklamacji
  7. Data nabycia towaru
  8. Nazwa towaru
  9. Numer paragonu/faktury
  10. Opis wad i okoliczności ich powstania
  11. Kiedy wady zostały stwierdzone
  12. Kopia protokołu szkody spisanego w obecności kuriera (w przypadku stwierdzenia uszkodzenia paczki)
 2. Zgłoszenie reklamacyjne przesłane na adres poczty elektronicznej zostanie rozpatrzone w terminie 14 dni a Nabywca zostanie poinformowany o wyniku postępowania reklamacyjnego za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. W przypadku braku możliwości oceny wady na podstawie zgłoszenia email Nabywca może zostać poproszony o wysłanie produktu na adres:
  LUUA. Ewelina Kania, ul. Mickiewicza 17B, 42-584 Dobieszowice.