Polityka prywatności

Szanowny użytkowniku,

Poniżej prezentujemy informacje na temat rodzaju oraz zakresu przetwarzania przez nas i naszych partnerów Twoich danych osobowych. Poniższa Polityka prywatności powstała w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”) oraz ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Informujemy, że dokładamy wszelkich starań aby gromadzić możliwie najmniejszą ilość danych niezbędnych do prowadzenia działalności a także dokładamy starań aby przekazane nam Twoje dane osobowe były bezpieczne.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych gromadzonych w ramach serwisu oraz sklepu internetowego prowadzonych pod adresem www.luua.pl jest:

LUUA . EWELINA KANIA
ul. Mickiewicza 17B
42-584 Dobieszowice

NIP/VAT: 498-024-17-88
REGON: 365574646

W celu uzyskania informacji na temat zgromadzonych danych lub żądania ich usunięcia lub korekty prosimy o kontakt e-mail na adres: studio@luua.pl

Uprawnienia użytkownika

Każdemu użytkownikowi strony oraz sklepu dostępnego pod adresem www.luua.pl przesługuje prawo:

 1. Żądania dostępu do swoich danych osobowych w tym uzyskania kopii swoich danych.
 2. Żądania uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania swoich danych osobowych.
 3. Żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania swoich danych osobowych lub ich całkowitego usunięcia.
 4. Żądania przeniesienia swoich danych osobowych do innego Administratora.
 5. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych.
 6. W dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów.
 7. W dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących swoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt pod adresem: studio@luua.pl.

Podstawa i zasady przetwarzania danych

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony gromadzonych danych osobowych a także aby dane były przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem. Administrator podejmuje niezbędne środki techniczne w celu zabezpieczenia gromadzonych danych osobowych przed dostępem osób nieuprawnionych a także dokłada wszelkich starań aby gromadzone dane były przechowywane nie dłużej niż wymaga tego cel przetwarzania danych.

Podanie danych osobowych przez użytkownika strony www.luua.pl jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne w przypadku woli złożenia zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego. Gromadzone w ten sposób dane są niezbędne do realizacji zadań opisanych w Regulaminie Sklepu a w szczególności do zawarcia z klientem umowy sprzedaży. Podanie danych adresowych jest także niezbędne w celu realizacji dostawy zamówionego towaru.

W przypadku przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego, w szczególności przedstawienia ofery handlowej oraz usług Administratora podstawą jest zgoda użytkownika wyrażona poprzez zaznacznie odpowiedniego pola wyboru.

Rodzaj i zakres gromadzonych danych

Składanie zamówień w sklepie www.luua.pl

 1. Jakie dane przechowujemy Twoje dane?
  • Imię i nazwisko Klienta, dane adresowe (ulica i numer domu/mieszkania, nazwa miejscowości wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu.
 2. W jakim celu przechowujemy Twoje dane?
  • Realizacja umowy zawieranej pomiędzy LUUA. EWELINA KANIA a Klientem zgodnie z Regulaminem Sklepu.
 3. Na jakiej podstawie przechowujemy Twoje dane?
  • Artykuł 6 ust. 1 lit. b oraz c RODO tj. w związku z realizacją ww. umowy a także w związku z obowiązkiem prawnym dotyczącym rachunkowości.
 4. Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?
  • W przypadku braku rejestracji konta: przez okres trwania umowy oraz do czasu wygaśnięcia roszczeń z niej wynikających
  • W przypadku dobrowolnej rejestracji konta: do czasu usunięcia konta przez Klienta lub do czasu wystąpienia z roszczeniem o usunięcie danych osobowych.
 5. Czy mogę nie podawać danych?
  • Oczywiście lecz nie będziesz niestety mieć możliwości złożenia zamówienia.

Newsletter

 1. Jakie dane przechowujemy Twoje dane?
  • Adres e-mail.
 2. W jakim celu przechowujemy Twoje dane?
  • Wysyłanie newslettera.
 3. Na jakiej podstawie przechowujemy Twoje dane?
  • Artykuł 6 ust. 1 lit. b oraz c RODO tj. w związku z realizacją umowy na świadczenie usługi newslettera.
 4. Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?
  • Do czasu rezygnacji z newslettera lub do czasu wystąpienia z roszczeniem o usunięcie danych osobowych
 5. Czy mogę nie podawać danych?
  • Oczywiście lecz nie będziesz niestety mieć możliwości otrzymywania newslettera.

Ciasteczka („cookies”)

Zobacz sekcję dotyczącą ciasteczek poniżej.

Komentarze

 1. Jakie dane przechowujemy Twoje dane?
  • Adres e-mail.
 2. W jakim celu przechowujemy Twoje dane?
  • Możliwość kontaktu z użytkownikiem.
 3. Na jakiej podstawie przechowujemy Twoje dane?
  • Artykuł 6 ust. 1 lit. b oraz c RODO tj. w związku z realizacją umowy na świadczenie usługi elektronicznej.
 4. Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?
  • Do czasu wystąpienia z roszczeniem o usunięcie danych osobowych
 5. Czy mogę nie podawać danych?
  • Oczywiście lecz nie będziemy mieć możliwości aby się z Tobą skontaktować.

Formularz kontaktowy

 1. Jakie dane przechowujemy Twoje dane?
  • Adres e-mail oraz imię (opcjonalnie: numer telefonu).
 2. W jakim celu przechowujemy Twoje dane?
  • Możliwość kontaktu z użytkownikiem oraz odpowiedzi na wiadomość.
 3. Na jakiej podstawie przechowujemy Twoje dane?
  • Artykuł 6 ust. 1 lit. b oraz c RODO tj. w związku z realizacją umowy na świadczenie usługi elektronicznej.
 4. Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?
  • Do czasu wystąpienia z roszczeniem o usunięcie danych osobowych
 5. Czy mogę nie podawać danych?
  • Oczywiście lecz nie będziemy mieć możliwości aby się z Tobą skontaktować.

Polityka „ciasteczek”

What are the cookies?

Cookies are small text files that we (and other web pages) keep on your device in order to store some information like your name or preferences. We have two types of cookies:

 • First party cookies - those cookies are created and managed by LUUA.pl and can only be ready by LUUA.pl, no other party have an access to those cookies
 • Third party cookies - those cookies are created and managed by 3rd party that is a partner of LUUA.pl, those cookies may be use by external services

Some cookies are persistent which means they will stay on your device until will be deleted, even when you leave LUUA.pl

You may disable cookies in your browser settings for either this site only or for all sites.

Each time you will visit LUUA.pl you will be asked for confirmation you are OK with cookies we keep, you may either accept, change cookie settings of your browser or leave our site

What cookies LUUA.pl keeps on your device?

 • cookie_notice_accepted - this cookie will tell our engine if you have accepted cookie policy. If it will be found it will prevent showing you cookie notification for an hour
 • tk_or – „ciasteczko” ustawione przez wtyczkę JetPack na 5 lat w celu analizy zachowania użytkownika strony
 • tk_r3d – „ciasteczko” ustawione przez wtyczkę JetPack na 3 lata w celu analizy statystycznej
 • tk_lr – „ciasteczko” ustawione przez wtyczkę JetPack na 5 lat w celu analizy zachowania użytkownika strony
 • _ga – „ciasteczko” ustawione przez Google Analytics czyli naszego partnera – c=dzięki niemu wiemy kto, kiedy odwiedza naszą stronę a także skąd na nią przybywa
 • WordPress settings – wybrane podstawowe ustawienia WordPress czyli silnika napędzającego naszą stronę.

We also partner with Google to get statistics by using Google Analytics feature - https://policies.google.com/terms?hl=en

How can you manage cookies?

You can either:

 • accept cookies from LUUA.pl and partners (we believe those are safe and we avoid monitoring you as a user)
 • disable cookies for LUUA.pl (refer to your browser manual)
 • disable cookies for all sites (refer to your browser manual)
 • remove all cookies or cookies from LUUA.pl by clearing browsing history (refer to your browser manual)

Sign up to receive awesome updates about new art work.

If you will sign up we will send you an email every Saturday morning with an invite to take a coffee and check most recent art works on luua.pl.

We may also send you other updates occasionally, max. once per week.

Select language:

We don’t spam!
By subscribing our newsletter you confirm you agree with our privacy policy and you agree to receive our promotional materials. You may unsubscribe at any time.